Kjøps- og bruksvilkår

Velkommen til Fotofin. Vi håper du liker sidene våre, og at du finner mange produkter som passer ditt behov, og som du synes er moro å lage. Hvis det er produkter du kan tenke deg, som vi pr i dag ikke tilbyr, så er det bare å sende en e-post til oss på kundeservice@fotofin.no, så kan vi se om vi kan få det til!

Generelt om Fotofin

* fotofin.no eies og vedlikeholdes av Flisa Trykkeri AS (videre kalt FT).

* fotofin.no sine avtalevilkår består av disse generelle kjøpsvilkår som står nevnt nedenfor, dersom ikke annet er skriftlig avtalt med Flisa Trykkeri AS.

Registrering og personopplysninger

Personopplysninger vil kunne brukes så lenge du er kunde på www.fotofin.no. Hvis du ikke ønsker disse tilgjengelig, kan du selv gå inn på www.fotofin.no, logge deg inn med brukernavn og passord, også slette informasjonen som ligger på ”Mine Sider”. Du kan også henvende deg til oss å be om at vi sletter opplysningene som er registrert hos oss.

Du må ha en gyldig e-post adresse for å være kunde hos oss, og denne vil også fungere som din brukeridentifikasjon sammen med et valgfritt passord. Hvis du glemmer passordet, så kan du be om et nytt passord på www.fotofin.no, eller du kan kontakte oss, også vil vi sende deg et nytt passord på e-posten som er registrert hos oss. Vi vil ikke kunne gi deg passord over telefon, da det er en sikkerhet at dette blir sendt til e-post som krever tilgang.

* Registrering på www.fotofin.no er gratis og uten kjøpsforpliktelser.

* Kunden selv fyller ut kundeopplysninger, men det kreves et minimum av navn, adresse og gyldig e-post adresse for å kunne gjennomføre en bestilling, slik at vi får sendt kunden varen som blir bestilt, samt utsendt faktura for varen på e-post.

* Kunden kan starte prosessen med å lage produkter uten å være innlogget, men kunden må logge inn for å få bestilt varen. Brukernavnet må være en gyldig e-post adresse, og kunden kan selv definere et personlig passord.

* Kunden kan selv endre personopplysninger i sin egen profil ved å logge in, og så gå inn på Mine Sider.

* Kunden har selv ansvar for å passe på passordet sitt for log-in på www.fotofin.no. Alle bestillinger foretatt med kundens brukernavn og passord anses som foretatt av kunden, og kunden vil da være ansvarlig for ordren.

* FT, som er ansvarlig for www.fotofin.no, sitt kunderegister er konfidensielt, og FT er ansvarlig for alle personlige opplysninger som lagres ved registrering, kjøp og opplastning av digitale bilder.

* FT forplikter seg til å ikke selge opplysninger som er registrert i www.fotofin.no sin database til en tredjepart, uten at det gis samtykke fra kunden. En må akseptere at FT må gi nødvendige forespørsler til tredjepart for håndtering av utestående fordringer. Kunden har etter forespørsel rett til å få opplyst hvilke personlige opplysninger som er registrert hos FT, og til å kreve disse slettet. FT retter seg etter personopplysningslovens § 31, og virksomheten er innmeldt til Datatilsynet.

* Kunden kan velge om han/hun ønsker å motta nyhetsbrev fra Fotofin.no og om kunden ønsker å få tilsend informasjon om nye produkter, tjenester og tilbud fra Fotofin.no.

* Kunden vil vanligvis motta ett nyhetsbrev pr mnd fra Fotofin.no.

* Kunden kan når som helst kontakte oss å be om å bli slettet fra vår kundedatabase, samt be om at vi sletter alle bilder som har blitt lagt til brukeridentiteten til kunden. FT trenger inntil 30 dager på å slette fysisk alle originalbilder og back-up filer etter en slik henvendelse.

Behandlingsansvarlig for www.fotofin.no er Ole Peder Berggren, Kaffegata 84, 2270 Flisa - kundeservice@fotofin.no - Tlf. +47 62 95 50 77

Bilder som lastes opp på www.fotofin.no

* Kunden gir FT tillatelse til å laste opp/ned kundens bilder fra en maskin til en annen maskin i FT produktmiljø, i den hensikt å produsere varene som kunden har bestilt.

* FT forplikter seg til å ikke benytte seg av kundens bilder i forbindelse med markedsføring med mindre det er innhentet samtykke elektronisk eller skriftlig fra kunden.

* FT eier alle rettigheter på innholdet på www.fotofin.no.

* FT kan ikke garantere for at tjenesten virker til enhver tid. FT vil gjøre sitt ytterste for at ikke www.fotofin.no vil være offline. FT kan derfor ikke holdes ansvarlig for en kundes tap som følge av funksjonsfeil, så sant dette ikke er en følge av forsettlig handlig gjort av personale ansatt i FT.

* FT er ikke ansvarlig for bilder som lagres på kundens brukerkonto, og vi anbefaler derfor at kunden beholder kopi av bildene som lastes inn på brukerkonto på www.fotofin.no. Vi vil i utgangspunktet beholde alle bilder inntil du selv sletter de fra din brukerkonto, men vi kan ikke garantere tap av bilder som følge av sletting eller forandring av databasen som bilder ligger i.

* FT har ikke ansvar for innholdet på kundens bilder som legges inn på www.fotofin.no.

* Alle bilder som er lagret på brukerkontoen til www.fotofin.no vil bli behandlet konfidensielt.

Kundens rettigheter, plikter og ansvar

* Etter at kunden har registrert seg som bruker på www.fotofin.no har kunden rett til å legge inn bilder som kan brukes til bestilling av personaliserte produkter.

* Alle bestillinger eller slettinger foretatt med en kundes brukernavn og passord anses som foretatt av kunden, og kunden blir ansvarlig for eventuelle bestillinger.

* En kunde som har registrert seg som bruker, er selv ansvarlig for innholdet på bilder som legges inn på www.fotofin.no. Gjennom godkjennelse av avtalevilkårene aksepterer kunden å ikke laste opp, produsere varer eller distribuere bilder med innhold som
a) bryter norsk lov eller forskrift og/eller
b) kan oppfattes som søtende, truende eller ærekrenkende av andre, og/eller
c) inneholder virus eller andre dataprogram som kan skade eller legge beslag på data eller personopplysninger.
Hvis en eller flere av punktene ovenfor ikke overholdes, har FT rett til, med umiddelbar virkning, utestenge kunden fra FT sin internett-tjeneste, og å slette alt innhold på kundenes nettkonto, samt anmelde og overlevere innholdet på kundens nettkonto til politi eller påtalemyndighet.

* Kunden forsikrer at han/hun innehar alle immaterielle rettigheter, herunder full bruksrett og at det ikke er nødvendig å innhente samtykke fra tredjemann for å laste opp bilder til produkter som skal lages på www.fotofin.no. En kunde anses som eier av de bildene som er lastet opp til hver brukerkonto.

Kundens rettigheter

* Kundeforholdet gjelder fra kundens mottakelse av elektronisk registreringsbekreftelse frem til www.fotofin.no mottar kundens elektroniske oppsigelse av kundeforholdet på kundeservice@fotofin.no. Etter mottakelse av en oppsigelsesmelding skal FT slette kundens personlige opplysninger, samt bilder som er lagt til kundens brukerkonto så snart som mulig, og senest innen 30 dager.

* FT kan avslutte kundeforholdet ved skriftlig eller elektronisk melding til kunde, dersom kunden har misligholdt eller ikke oppfylt sine betalingsforpliktelser.

* FT forbeholder seg retten til å avslutte kundeforholdet ved å stenge tjenesten hvis kundekontoen har vært inaktiv i 6 måneder. Etter utløpet av denne perioden vil kunden bli varslet om avslutningen via kundens siste kjente e-post adresse, og kunden vil bli gitt en frist på 14 dager for tilbakemelding.

Angrerett (jmf. Angrerettsloven av 21.desember nr 105 2000)

* Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. til angrerettsloven og varen og angrerettsskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt og eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

* Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overhold dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen med denne bør være av bevismessige årsaker skriftlig.

* Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

* Returporto bekostes av kunden. Retur må ikke sendes i postoppkrav. Ved sending fra kunde til FT er kunden ansvarlig dersom varen ikke skades eller forsvinner i transport.

* Forbruker skal ha mulighet til å se og undersøke varen før han bestemmer seg for om han/hun vil fastholde kjøpet. Enkelte varer kan undersøkes og prøves uten at det skjer noen endring i varens verdi eller beskaffenhet. Selv om originalemballasjen er brutt vil forbruker kunne ha en angrerett.

* Det er krav at varen returneres i tilnærmet samme stand og mengde, og i helst originalemballasje.

* På personaliserte produkter virker også angrerett, men FT har ikke krav på å refundere faktiske produksjonskostnader.

Reklamasjonsrett (kjøpsloven av 13.mai nr 27 1988)

* Dersom mottatt var har feil eller mangler, kan kjøper på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (for eksempel å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jfr. Kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen, dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

* Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav til reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter, her Flisa Trykkeri AS, bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.

Informasjon om betaling og levering

* Alle varer må forskuddbetales før produksjon av varen starter. Så snart FT har registrert betalingen vil produksjon av varen starte.

* Kun personer som har fylt 18 år og er myndige kan handle på www.fotofin.no.

* Innlagt kjøpsordre er bindende. Når kjøpsordre er innlagt hos FT vil kunden kort tid etter motta en ordrebekreftelse på e-post. Kunden forplikter seg til å sjekke e-posten sin regelmessig etter bestilling. Hvis du ikke mottar en ordrebekreftelse, så ta kontakt med kundeserivce@fotofin.no.

* Leveringstid vil være inntil 10 dager etter mottatt betaling + postgang. Hvis ikke varen er mottatt etter rimelig tid, så ta kontakt med oss på kundservice@fotofin.no.

* Varen vil bli sendt pr. A-post eller som servicepakke.

* Ved bestilling av flere produkter kan leveransen bli delt på to eller flere forsendelser.

* FT forbeholder seg retten til å sende alle ordrer i postoppkrav.

* Alle falske ordreinnleggelser og bedrageriforsøk kan bli politianmeldt.

Skade

* Utover det som er nevnt i informasjonen ovenfor, påtar ikke FT seg ytterligere ansvar for eventuelle forsinkelser eller feil. Unntatt er handlinger begått med forsett eller grov uaktsomhet. FT påtar seg ikke ansvar for indirekte skader eller følgetap.